Rezerwat Karsiborska Kępa

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Wyspa Karsibór, która powstała przez budowę Kanału Piastowskiego, jest także ceniona przez miłośników przyrody. Mieści się na niej rezerwat „Karsiborska Kępa” Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Zajmuje on powierzchnię 177 ha, na jakiej żyje 140 gatunków ptaków, m.in. tak rzadkich jak zagrożona wymarciem w Europie wodniczka czy biegus zmienny, czajka, krwawodziób. Na rozległych łąkach i pastwiskach Karsiboru, swoje lęgowiska mają pliszki żółte, skowronki i świergotki. Rowy i rozlewiska upodobały sobie kaczki, gęgawy i wodniki. Obrzeża wyspy zamieszkuje perkoz dwuczuby i łabędź niemy. Na Karsibór zagląda także gęś zbożowa, czapla siwa, myszołów i żuraw.

Zarządcą Karsiborskiej Kępy jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dla turystów chcących obejrzeć rezerwat od środka przygotowano specjalne ścieżki oraz wieżę widokową. Istnieje możliwość odpłatnego zwiedzania razem z przewodnikiem - otrzymuje się wtedy m.in. dostęp do lornetki, teleskopu i kryjówki, z której można swobodnie obserwować ptaki z ukrycia.

Mini przewodnik

Rozciągający się na obszarze ok. 177 hektarów faunistyczny obszar ochrony przyrody - dostępny dla turystów. Karsiborską Kępę wytyczono mając na względzie cenną populację ptaków. Na terenie rezerwatu żyje przynajmniej 140 gatunków, w tym poważnie zagrożone wyginięciem. Na wyspie zaobserwowano m.in. krwawodzioby, wodniczki, pliszki żółte, łabędzie nieme...


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

NAJCHĘTNIEJ ODWIEDZANA RODZINNA ATRAKCJA WYBRZEŻA Park Miniatur i Kolejek - POLECAMY!!!


Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja